Geschiedenis van De Toren

De Toren

In 1618 werd het Gemeentelantsreathuys of het Hoge Huis gebouwd op het Reghthuysplein in Nieuwkoop, in opdracht van Johan de Bruyn van Buytewech. De ene helft van het huis was bestemd als zijn woonhuis, de andere helft als raadhuis, gerechtsgebouw en gevangenis.

De Toren werd gebouwd in 1627, als uitbreiding van het raadhuis.

In 1628 werd een nieuw raadhuis gebouwd: het huidige Reghthuys. De officiƫle reden was dat het Gemeentelantsreathuys te klein was geworden voor het bestuurlijk apparaat. De oppervlakte van het nieuwe Reghthuys was echter nauwelijks groter dan dat van het Hoge Huis. De ambtenaren verhuisden naar het Reghthuys, waardoor Johan de Bruyn van Buytewech zelf de beschikking kreeg over het hele Hoge Huis, met daarbij de Toren. Blijkbaar had hij voor zichzelf een soort kasteel in gedachten. Tot 1933 heeft het Reghthuys dienst gedaan als raadhuis van Nieuwkoop.

Op 19e en 20e eeuwse schilderijen is te zien dat de Toren scheef staat. Dit had meerdere oorzaken. De Toren werd gebouwd op de fundamenten van het Hoge Huis, die daar niet op berekend waren. Vervolgens werd het Hoge Huis in 2 fasen afgebroken in 1816 en 1859, waardoor de Toren zijn steun verloor. De derde oorzaak was de daling van het grondwaterpeil, waardoor de houten fundering gedeeltelijk boven het grondwater kwam te liggen.

In 1816 werd de kerk afgebroken, die op de plaats stond van de huidige Nederlands Hervormde kerk. Waarschijnlijk was de kerk ook vervallen door de daling van het grondwaterpeil. De kerkklokken werden overgebracht naar de Toren.

In 1927 hing de Toren 90 centimeter uit het lood. Met behulp van zes vijzels en door verbetering van de fundering, wist gemeenteopzichter Pieterse de Toren weer in verticale stand te krijgen.

De Toren werd gerestaureerd in 1957 en 1995.

Informatie over de beklimmingen kunt u krijgen bij de VVV.